Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Doktor Ehrlich

Dr. Ehrlich’s Magic Bullet. 1940 USA 103 min. sv/35mm/1.37:1. R: William Dieterle. S: Edward G. Robinson, Ruth Gordon, Otto Kruger, Donald Crisp, Maria Ouspenskaya, Montagu Love, Sig Ruman, Donald Meek, Henry O’Neill, Albert Bassermann, Edward Norris, Harry Davenport, Louis Calhern, Louis Jean Heydt, Charles Halton, Irving Bacon, Douglas Wood, Theodore von Eltz, Hermine Sterler, Louis Adlon, Herbert Anderson, Louis V. Arco, Egon Brecher, Cliff Clark, Gretl Dupont, Lisa Golm, John Hamilton, Ludwig Hardt, Wilfred Hari, Paul Harvey, Ernst Hauessermann, John Henrick.

Torr men hedervärd biopic om den tyske forskaren som trotsade tidens tabu och sökte efter ett bestående botemedel mot syfilis (bara att säga ordet var tabu, även när filmen kom, vilket understryks i en scen runt ett förnämt middagsbord). Skildrar hans karriär från nobel läkare till tapper världsförbättrare och gestaltas utmärkt av en skäggig Robinson, som går mot sin typiska roll. Överlag är detta en välgjord, väl avvägd film som är förvånansvärt intresserad av vetenskapliga detaljer, men speciellt överraskande är den aldrig. 2023.