Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Die Straße

mini3star 1923 TYSKLAND 74 min. sv/35mm/1.33:1. Stumfilm. R: Karl Grune. S: Anton Edthofer, Aud Egedie-Nissen, Leonhard Haskel, Lucie Höflich, Eugen Klöpfer, Max Schreck.

Ett tidigt exempel på den tyska ”gatufilmen”, där storstadens uteliv skildras som en expressionistisk mardröm där människor förvirras och förvillar sig. Handlar om en vanlig medelålders man som illa nog lockas ut i Parislivets nattliga lockelser, vilket leder honom till förtvivlan via hasardspel, prostituerade tjuvar, etc. Rätt så tunn story – vilket blir extra tydligt i den baktunga andra halvan av filmen, som bland annat innefattar en rättegång – men sättet som staden lever sitt eget liv på är så imponerande att filmen är oumbärlig för den som vill förstå den tyska expressionismens inverkan på filmhistorien. 3/5 7/10. 2018.


<- Die Hard – hämningslöst.
-> Digging for Fire.

försökigen