Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Det stora arvet

arv70

mini35star Arven 1979 NORGE 95 min. färg/35mm/1.66:1. R: Anja Breien. S: Espen Skjønberg, Anita Björk, Häge Juve, Jan Hårstad, Jannik Bonnevie, Jonoas Brunvoll, Pelle Christensen, Jack Fjeldstad, Mona Hofland, Svein Sturla Hungnes, Ada Kramm, Eva Opaker.

Slående oförutsägbar historia om den bekanta släktfejd som uppstår i en överklassfamilj när patriark-pampen dör och lämnar efter sig ett arv som släktingarna ska försöka dela på – hemligheter existerar under ytan och ett par märkliga händelseutvecklingar (alla mycket subtila) gör filmen mycket intressant för den lyhörde. Ser ut som en glorifierad såpopera i Bergman-snitt men Breien har tålamod och integritet och väljer att måla en mycket rik tematisk bild som har fler och djupare innebörder och betydelser ju mer man tittar och lyssnar; det är i grund och botten en film om girighet, begär och egoistiska drifter, snarare än en film om överklassens dekorum, och alla karaktärer står plågsamt mänskliga och felbara i slutändan. Stilistiskt är filmen också perfekt, enkel, rak, rytmisk och precist välspelad. 4/5 8/10. 2016.


<- Det sociala arvet.
-> Det stora slaget.

försökigen