Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Det regnar på vår kärlek

mini3star 1946 SVERIGE 95 min. sv/35mm/1.37:1. R: Ingmar Bergman. S: Barbro Kollberg, Birger Malmsten, Gösta Cederlund, Ludde Gentzel, Douglas Håge, Benkt-Åke Benktsson, Sture Ericson, Ulf Johansson, Julia Caesar, Gunnar Björnstrand, Erik Rosén, Magnus Kesster, Åke Fridell.

Bergmans andra film visar att den gamle mästern faktiskt var ung en gång i tiden – det finns något naivt romantiskt och genuint melankoliskt över denna melodram, om ungdomar som träffas av en slump, blir kära och hamnar i en social och byråkratisk rävsax när de upptäcks (han är nämligen lusfattig, och social paria). Byggd på en pjäs och nästan helt opersonlig i jämförelse med senare Bergman-verk, men tekniskt imponerande och allmänt vacker, om än gjord med vilda humörsvängningar och intressant-men-knakig kritik mot svensk byråkrati. 4/5 7/10. 2014, 2018.


<- Detour (2016).
-> De tre musketörerna.

försökigen