Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Det amerikanska imperiets fall

mini3star Le déclin de l’empire américane. 1986 KANADA 101 min. färg/35mm/1.78:1. R: Denys Arcand. S: Dominique Michel, Dorothée Berryman, Louise Portal, Geneviève Rioux, Pierre Curzi, Remy Girard, Yves Jacques, Daniel Brière, Gabriel Arcand.

Intelligent relationsfilm med lättviktig uppenbarelse men med djup under ytan; fyra män anordnar en gourmetmiddag medan de respektive inbjudna kvinnorna tränar på ett hälsoinstitut tillsammans. Männen diskuterar uttömmande om sitt sexliv medan kvinnorna uttrycker sin gemensamma vänskap. Uppgörelsen vid middagen blir av någon anledning inte så stark som man förväntar sig, och det finns en hel del Woody Allen-inspirerad dialog, men filmen är ändå en mer ärlig, oromantiserad och trovärdig skildring av män och kvinnor än de flesta andra filmer som rör samma teman. Samtidigt skildrar den det sökande efter mening och lycka som följer det tomrum som ofta finns i medelmåttiga äktenskap. En uppmärksammad europeisk film som fick en ännu mer omtalad uppföljare, De barbariska invasionerna4/5 7/10. 2005.


<- Detaljer.
-> Det blåser upp en vind.

försökigen