Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Der gelbe Schein

mini3star 1918 TYSKLAND 60 min. sv/35mm/1.33:1. Stumfilm. R: Victor Janson, Eugen Illés. S: Pola Negri, Guido Herzfeld, Adolf Edgar Licho, Harry Liedtke, Victor Janson, Marga Lindt, Margarete Kupfer, Werner Bernhardy.

Ovanlig melodram med en mer nyanserad roll åt Negri, legendarisk bland annat för sina mustiga porträtt av ”fallna kvinnor”. Här spelar hon begåvad läkarstudent som reser från Warsawa till St. Petersburg för att plugga, men eftersom hon är judinna måste hon införskaffa en ”gul biljett” och leva ett andra klassens liv på en bordell. Denna film är intressant av uppenbara historiska skäl – enstaka sekvenser är filmade i Warsawas riktiga ”getto” – men också som tablåmelodram är det stabilt, inte minst för att Negri är så begåvad. Sista akten är diffus och intrigen mynnar ut i tillrättalagda konventioner som känns helt ovidkommande, men det mesta fram tills dess är över medel. Distribuerad i USA som The Devil’s Pawn, senare direktöversättningen The Yellow Ticket (ska dock inte misstolkas med en förlorad amerikansk film från samma år, ej heller med Den gula biljetten från 1931). 3/5 7/10. 2017.


<- De red efter guld.
-> Der steinerne Reiter.

försökigen