Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Den ofrivillige golfaren

mini2star 1991 SVERIGE 107 min. färg/35mm/1.66:1. R: Lasse Åberg. S: Lasse Åberg, Jon Skolmen, Mats Bergman, Margo Gunn, Jimmy Logan, Hege Schøyen, Ulf Eklund, Marianne Scheja, Lasse Haldenberg, Annalisa Ericson, Ingvar Kjellson, Claes Månsson, Bertil Norström, Margreth Weivers, Pia Oscarsson, Erland Josephson, Reuben Sallmander, Barbro Hiort Af Ornäs, Paul Kessel, Christin Stenius, Harry Glass.

I den fjärde filmen om klanten Stig-Helmer råkar han hamna i ett miljonvadslag där han på en vecka måste bli en tillräckligt bra golfspelare för att slå en självgod miljonär med tveksam talang. Han tar sig därför till Skottland med hurtige Ole och blir upptränad av en gammal British Open-vinnare. Den film i serien med mest handling överhuvudtaget, och inte en lika stor upprepning som de tidigare, ändå känns det som att ingenting särskilt händer i den här avslagna komedin, som till varje pris undviker att vara bra. Följdes åtta år senare av Hälsoresan2/5 5/10. 2005.


<- Den obesegrade döden.
-> Den okända flickan.

försökigen