Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Dead Man Running

mini15star 2009 STORBRITANNIEN 92 min. färg/35mm, DI/2.35:1. R: Alex De Rakoff. S: Tamer Hassan, Danny Dyer, Brenda Blethyn, 50 Cent, Ashely Walters, Monet Mazur, Phil Davis, Robbie Gee, John Forgeham, Andrew Harrison, Nicholas Ball, Bronson Webb, Tony Rohr, Clive Russell

Charmlöse knutten Hassan får problem med maffian, som vill ha sina pengar tillbaka, hotar söta gamla mamma och tvingar honom ut på en våldshumoristisk odyssé som går ut på att skramla ihop stålarna. Samma gamla cockney-gangsterrulle som gjorts sedan Lock, Stock and Two Smoking BarrellsDen här är livlös och påtagligt tafflig visuellt, och hade behövt en regissör som inte bara kan tänka sig en häftig film utan faktiskt kan utföra den också. 2/5 4/10. 2017.


<- Dead Man on Campus.
-> Dead Man Walking.

försökigen