De andras liv

mini3star Das Leben der Anderen. 2006 TYSKLAND 137 min. färg/35mm/2.35:1. R: Florian Henckel von Donnersmarck. S: Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck, Ulrich Tukur, Thomas Thieme, Hans-Uwe Bauer, Volkmar Kleinert, Matthias Brenner, Charly Hübner, Herbert Knaup, Bastian Trost, Marie Gruber, Volker Michalowski.

Välgjord och medryckande skildring av DDR-Tysklands Stasi-verksamhet; utspelar sig år 1984 (förstås), Mühe spelar lojal och osviklig Stasi-agent som har uppdraget att övervaka ett intellektuellt par (en berömd pjäsförfattare och en känd skådespelerska) som misstänks vara illojala mot staten, men gradvis blir han mer involverad i deras liv för att till sist helt börja motarbeta sig själv. En film där angelägenheten att gräva upp den här delen av landets historia känns som den största drivkraften – påtagligt inte minst i en felfri detaljrikedom och en verkligt imponerande scenografi. I övrigt lider filmen av en lite sökt intrig, och det blir problematiskt när filmen spelar på samma realism den förtar med idealistiska människoporträtt och melodramatik; samtidigt är karaktärernas psykologiska förhållande gentemot varandra mycket fascinerande och mot slutet blir filmen både tragikomisk och tårdrypande. Frågan om det går ut över autenticiteten ligger öppen. Vann Oscar för bästa utländska film och blev överhuvudtaget mycket uppmärksammad. 4/5 7/10. 2011.


<- Dead Zone.
-> Death Proofförsökigen