Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Colossal Youth

mini3star Juventude em Marcha. 2006 PORTUGAL/FRANKRIKE/SCHWEIZ 156 min. färg/DV/1.33:1. R: Pedro Costa. S: Ventura, Vanda Duarte, Beatriz Duarte, Gustavo Sumpta, Cila Cardoso, Isabel Cardoso, Alberto ‘Lento’ Barros, António Semedo Moreno, Paulo Nunes, José Maria Pina, André Semedo, Silva ‘Nana’ Alexandre, Paula Barrulas.

I Costas uppföljare till Ossos och In Vanda’s Room har det fattiga Lissabonområdet Fontainhas rivits och den 75-årige Ventura vandrar omkring och för samtal med gamla vänner och bekanta, samtidigt som det står klart att det mesta han upplever pågår i hans huvud och i det förflutnas land. En meditation om tid, minnen och en människas äganderätt över sig själv; lika kompromisslöst som tidigare, om än lite mindre självklart vad gäller fokus och konsekvens. Videosöndag-recension. 4/5 7/10. 2021.


<- Colossal.
-> Colossus and the Amazons.

försökigen