Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Certain Women

mini35star 2016 USA 107 min. färg/16mm, DI/1.85:1. R: Kelly Reichardt. S: Laura Dern, Michelle Williams, Kristen Stewart, Lily Gladstone, James Le Gros, Jared Harris, Edelen McWilliams, Sara Rodier, Rene Auberjonois, John Getz, James Jordan, Matt McTighe, Joshua T. Fonokalafi

Karg och säregen film om fyra kvinnor vars olika liv (till någon mån) korsar varandras väg; berättad i tre episoder där vi får se Williams, Stewart och Dern gestalta tre kvinnor ur olika generationer som ändock verkar kämpa med samma problem i form av de otacksamma lass de drar, och känslan av att de inte kan få tillfredsställelse av vare sig världen omkring dem eller människorna i deras närhet. Uppenbart en film att se för att begrunda, Reichardts perspektiv på kvinnorna är mycket lugnt och medvetet, och de karaktärsporträtt som efterhand uppdagas är lika subtila som outsägligt träffande. Allt – inklusive de småskaliga intrigerna – arbetar för att vi ska möta dessa människor, och det är också som autentisk och angelägen människostudie filmen fungerar. Videosöndag-recension. 4/5 8/10. 2017.


<- Ceremonin.
-> Chained for Life.

försökigen