★★★☆, 1965, 3-4, 60-tal, thriller

📼 Bunny Lake är försvunnen (1965)