Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Carmen (1915)

mini2star 1915 USA 59 min. sv/35mm/1.33:1. Stumfilm. R: Cecil B. DeMille. S: Geraldine Farrar, Wallace Reid, Pedro de Cordoba, William Elmer, Jeanie Macpherson, Anita King, Milton Brown.

1910-talets motsvarighet till en överblåst och opersonlig studiofilm, ett bra exempel på vad som tidigt var normal mainstream – melodramen om hur den raffiga titelfiguren (Farrar) förför officeraren Reid är dock rätt lågmäld för att vara De Mille. 2/5 5/10. 2015, 2017.

försökigen
<- Carlito’s Way.
-> Carmen (1918).