Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Cancel My Reservation

mini1star 1972 USA 99 min. färg/35mm/1.85:1. R: Paul Bogart. S: Bob Hope, Eva Marie Saint, Ralph Bellamy, Forrest Tucker, Anne Archer, Keenan Wynn, Henry Darrow, Chief Dan George, Doodles Weaver, Betty Ann Carr, Herb, Vigran, Pat Morita, Gordon Oliver, Isabella Hoopes, Buster Shavers.

Inget ”hope” kvar för Bob i detta sena inlägg i hans kreativt sinande karriär. Han spelar programledare som åker på semester men dras in i en stendöd förväxlingsintrig där han anhålls för att haft ihjäl en ung indiankvinna. Lika många vitsar som syrsor. Ställ in den här filmen. 1/5 2/10. 2015, 2018.


<- Can-Can.
-> Candy.
försökigen