Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Brevet

1940 USA 95 min. sv/35mm/1.37:1. R: William Wyler. S: Bette Davis, Herbert Marshall, James Stephenson, Frieda Inescort, Gale Sondergaard, Bruce Lester, Elizabeth Inglis, Cecil Kellaway, Victor Sen Yung, Doris Lloyd, Willie Fung, Tetsu Komai.

Davis briljerar i rollen som till synes trogen hustru som skjuter ihjäl en manlig bekant; hon yrkar på självförsvar men får svårt att försvara sig då det visar sig att hon skrivit ett högst personligt brev till offret. Börjar som en relativt typisk noir-melodram men växer sig mot mer subversiva och mystiska områden – allt utspelar sig i Singapore, och de asiatiska inslagen utgör, trots dess rasistiska hotfullhet, en sorts moralisk mening; detsamma gäller för det skickliga ljus- och fotoarbetet som hela tiden ramar in berättelsen i suggestiv symbolism. En fascinerande film, både magisk och krankt realistisk, och resultatet av mycket lirkande mellan Wyler och Davis (som var oense om mycket) och produktionskoden som tvingade Wyler att bli kreativ i det dramatiska slutet. Manus av Herbert Koch, som senare skrev Casablanca; efter en pjäs av W. Somerset Maugham som allmänt ansågs bygga på en verklig incident.


<- Breathe In.
-> Brevfilmen.