Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Bohemernas liv

La Vie de Bohème. 1992 FINLAND/FRANKRIKE/SVERIGE/TYSKLAND 103 min. sv/35mm/1.85:1. R: Aki Kaurismäki. S: Matti Pellonpää Evelyne Didi, André Wilms, Kari Väänänen, Christine Murillo, Jean-Pierre Léaud, Carlos Salgado, Alexis Nitzer, Sylvie Van den Elsen, Gilles Charmant, Dominique Marcas, Samuel Fuller, Jean-Paul Wenzel, Louis Malle, André Penvern, Maximilien Regiani, Daniel Dublet, Philippe Dormoy, Louis Delamotte, Kenneth Colley, Joëlle Jacquet, Michel Jacquet, Antonio Olivares, Helene Brousse, Sanna Fransman, Monique Goury, Jacques Cheuiche, Simon Murray, Mark Lavis, Irmeli Debarle, Jacques Leobold.

Tre fattiga konstnärer bekantar sig med varandra i Paris; den ene är en albansk konstnär utan visum, den andre en dramatiker utan publicist och den tredje en postmodern kompositör som bara gör oljud – de är alla tre högst medelmåttiga men kompromisslöst klara över sina kall. Kaurismäkis tidiga komedier är ingenting man slår i ett parti poker och detta kan vara det främsta exemplet; från början till slut är filmen imploderande introvert på ett oavbrutet galghumoristiskt sätt, även om det hela tiden finns en svidande melankoli som lurar under ytan. Inhoppen av Léaud, Fuller och Malle känns högst lämpliga. Löst baserad på en roman av Henri Murger (samma som inspirerade Puccinis ”La Bohème”). 2022.