Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Bleka grevens bröllop

mini25star Spite Marriage. 1929 USA 76 min. sv/35mm/1.33:1. Stumfilm. R: Edward Sedgwick, Buster Keaton (okrediterad). S: Buster Keaton, Dorothy Sebastian, Edward Earle, Leila Hyams, William Bechtel, Jack Byron.

I Keatons sista stumfilm, och hans andra film gjord för MGM, spelar han anspråkslös kemtvättare som är kär i en scenaktris (Sebastian) som i sin tur är besatt av odräglige divan Earle. Buster lyckas bli del av ensemblen… och gör så gott han kan. Berättarmässigt mer sofistikerad än de flesta av stenansiktets filmer, vilket tyvärr inte är till hans fördel – bäst är den i början, innan den seglar iväg på ett smålustigt men långdraget scenario till havs. Nyinspelad 1943 som Han som gjorde’t. I Sverige återutgiven på bio 1984 som Busters vilda fru. 3/5 6/10. 2018.

försökigen
<- Bleka dödens minut.
-> Blended.