Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Blå måndag

skullandcrossbones  2001 SVERIGE 91 min. färg/DV(?)/1.66:1(?). R: Anders Lennberg. S: Göran Gillinger, Eva Röse, Viktor Bolin, Khaled Habib El Kebich, Linda Ulvaeus, Jan Mybrand, Göran Forsmark, Camilla Hellquist, Eva Stellby, Jens Hultén, Jonas Karlsson, Anna Knochenhauer, Lilian Johansson, Niclas Gustavsson, Gun Arvidsson.

Svensk filmindustris motsvarighet till herpes. Får allting annat att framstå som felfria mästerverk. Människan måste gå igenom miljarder av år av evolution för att komma på adjektiv för att beskriva den här filmens fulländade uselhet. Det är svårt att tänka sig att det skulle finnas en sämre film – någonstans. Baserad på en ”idé” av Göran Gillinger (inte en speciellt bra sådan). 0/5 0/10. 2004.

försökigen