Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Bildprover, Varulven (1941)

Fotograf: Joseph A. Valentine. Regissör: George Waggner.

35mm svartvit film, 1.37:1.


Mediumnärbild, bildkomposition, statisk kamera.

Mediumnärbild, bildkomposition, statisk kamera.

Helbild, bildkomposition, statisk kamera.

Mediumbild, bildkomposition, statisk kamera.

Mediumbild, bildkomposition, rörlig kamera.

Mediumbild, bildkomposition, rörlig kamera.

Helbild, bildkomposition.

Mediumbild, bildkomposition, rörlig kamera.

Övergång/swipe.

Mediumbild, bildkomposition, viss panorering.