Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Bildprover, Fredagen den 13:e del 3 (1982)

Fotograf: Gerald Feil. Regissör: Steve Miner.

35mm färgfilm, 2.39:1 (3-Depix)


Mediumbild, viss panorering (shot-reverse-shot)

Helbild, statisk kamera (shot-reverse-shot)

Bildkomposition, steadycam.

Mediumbild, viss panorering, varierad bild.

Mediumbild, bildkomposition, del av panorering.

Mediumnärbild, bildkomposition, del av panorering.

Mediumnärbild, viss panorering.

Steadicam, tracking shot, lång tagning inkl. kran.

Steadicam, tracking shot, lång tagning inkl. kran.

Steadicam, tracking shot/crane shot, lång tagning med kran.