Bildprover, Fredagen den 13:e del 2 (1981)

Fotograf: Peter Stein. Regissör: Steve Miner.

35mm färgfilm, 1.85:1.


Steadicam, del av lång tagning.

Mediumbild, stativ, klassisk komposition.

Bildkomposition, dolly shot.

Enskild tagning, stickbild.

Extrem närbild, steadicam, tracking shot.

Mediumnärbild, stativ.

Mediumnärbild, viss panorering, varierad bild.

Mediumnärbild, stativ, varierad bild.

Helbild, stativ.

Mediumnärbild, viss panorering, varierad bild.