Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Antropophagus

1980 ITALIEN 92 min. färg/16mm/1.85:1. R: Joe D’Amato. S: Tisa Farrow, Saverio Vallone, Serena Grandi, Margaret Mazzantini, Mark Bodin, Bob Larson, Rubina Rey, Simone Baker, Mark Logan, George Eastman, Zora Kerova.

Farrow och kompani kommer till folktom grekisk ö. Tydligen är det en enda hungrig jävel som ätit upp allihop. Splatterfantasterna får emellertid vänta länge innan D’Amato behagar bjuda på tarmar. Mycket livlös skruttskräck. 1.66 på vissa videoutgåvor. 2023.