Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

An Eye for an Eye (1981)

1981 USA 106 min. färg/35mm/1.85:1. R: Steve Carver. S: Chuck Norris, Christopher Lee, Richard Roundtree, Matt Clark, Mako, Maggie Cooper, Rosalind Chao, Professor Toru Tanaka, Stuart Pankin, Terry Kiser, Dorothy Dells, Dov Gottesfeld, Rick Prieto, Sam Hiona.

Snut-Chuck jagar skurkar som hade ihjäl hans partner i den här totalt standardlunkiga historien. Hyggligt välgjord, och obligatorisk för kompletister av kultsunk, men mer lättglömd än säcken pantburkar i förrådet. I Sverige distribuerad i en internationell version på 99 min. 2024.