Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Al di là dell’odio

1972 ITALIEN 79 min. färg/35mm/2.39:1. R: Alessasndro Santini. S: Stefania Nelli, Jeff Cameron, George Cavendish, Cameron Steel, Nicola Morelli, Gianfranco Ciabatti, Vincenzo Basile, Patrizia Mayer, Carla Mancini, Marco Zuanelli.

Inkompetent spaghettiwestern, en total kalkon-ripoff på Förföljaren om blodtörstig indianstam (ledda av ”Hövding kallt och varmt kranvatten” och ”Hövding naturgas”) som slaktar en familj och sedan uppfostrar den överlevande dottern, som senare hittar sin bror bland jänkarna. Meningslös, otroligt tafflig och direkt obegriplig – den amerikanska dubben är dessutom under all kritik. Det heter annals, inte anals! USA-titel: Beyond the Frontiers of Hate. 2023.