Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Air America

mini2star 1990 USA 113 min. färg/35mm/2.35:1. R: Roger Spottiswoode. S: Mel Gibson, Robert Downey Jr, Nancy Travis, Ken Jenkins, David Marshall Grant, Lane Smith, Art LaFleur, Marshall Bell, David Bowe, Burt Kwouk, Tim Thomerson, Harvey Jason, Sinjai Plengpanit, Natta Nantanti.

Gibson och Downey Jr är stiliga som piloter (filmen borde hetat Hair America) som jobbar åt CIA i Laos under Vietnamkriget – vårdslöse Downey Jr blir degraderad dit, lär känna minst lika ruffige Gibson och det andra gänget piloter, som sysslar med leveranser samt superi. Efter ett tag börjar en konspiration komma igång, och de blir ditsatta av korrupta knarksmugglare, men det är för lite och för sent. Större delen av filmen trampar vatten och såväl dramat som humorn är murket formulerad och filmen blir långtråkig och lätt obegriplig. 2/5 4/10. 2016.

försökigen
<- A.I: Artificiell Intelligens.
-> Air Force One.