Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Adieu au langage

gtll

mini4star 2014 SCHWEIZ/FRANKRIKE 70 min. färg/digital (Canon H264)/1.78:1. R: Jean-Luc Godard. S: Héloïse Godet, Kamel Abdelli, Richard Chevallier, Zoé Bruneau, Christian Gregori, Jessica Erickson, Marie Ruchat, Jeremy Zampatti, Daniel Ludwig, Gino Siconolfi, Isabelle Carbonneau, Alain Brat, Stéphane Colin, Bruno Allaigre, Alexandre Païta.

Likt Beckett skriver sig Godard mot tystnaden i denna typ av svansång, inspelad på en stor mängd olika digitala kamereror och framställd i minst sagt experimentell 3D. Enligt egen utsago handlar hans film om en gift kvinna och en singelman som har ett grälsjukt förhållande (och en hund) medan åren går, men vad vi egentligen ser är ett montage av olika klipp vars vagt formulerade sammanhang föreslår en embryonisk, eller kanske rentav dement, uppfattning av världen, en där ord inte längre har given betydelse, begrepp inte längre har sammanhang och där upplevelsen av att vara vid liv är lika upplöst som den rymd som ryms i ett par hundögon. En film som på många sätt är omöjlig att bedöma, eftersom den rör sig bortom gränserna för det cinematiskt outforskade, på en plats dit bara Godard, efter sin långa och kompromisslösa karriär, vågat gå. Videosöndag-recension (Goodbye to Language). 5/5 9/10. 2015, 2018.

försökigen
<- The Addiction.
-> Admission.