Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

91:an Karlsson slår knockout

mini1star 1957 SVERIGE 90 min. sv/35mm/1.37:1. R: Gösta Lewin. S: Curt ”Minimal” Åström, Nils Hallberg, Iréne Söderblom, Fritiof Billquist, Gösta Prüzelius, John Norrman, Börje Mellvig, Ingemar Johansson, Anne-Marie Machnow.

Försvinnande värdelös 91:an-film som använder Ingo Johansson som posterpoy – varför han är med, och vad han gör i den, är helt obegripligt och man måste riktigt koncentrera sig för att uppfatta någon som helst handling – efter ett tag ska 91 och 87 leverera någon form av kemisk tub till en militärdepot, men de kommer aldrig fram. Det gör ingenting annat i den här filmen heller. Ingo ler bättre än han levererar repliker. I övrigt finns det inte ens något att skriva rapport om här – då är det inte bra. Uppföljare: 91:an Karlsson muckar (tror han)1/5 2/10. 2017.

försökigen
<- 91:an Karlssons bravader.
-> 91:an Karlssons permis.