Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

6 Points

mini2star 2004 SVERIGE 85 min. färg/35mm/1.66:1. R: Anette Winblad. S: Sanna Carlstedt, Johanna Granström, Erica Carlson, Niklas Engdahl, Ulf Nyberg, Sverrir Gudnason, Göran Forsmark, Annmari Kastrup, Line Murkén, Maja Markström, Lisa Renlund, Sara Arnia, Ingemar Raukola, Monica Goossens, Eva Rögde.

Stark TV-såpafeeling över denna melodram, som har en så billig look att man först måste komma förbi chocken. En trio tjejer – en vild och galen, en naiv och mesig och en däremellan – går igenom de typiska härvorna med våldsbenägna pojkvänner, otrohet, alkoholproblem och framtidsångest. Filmen är så töntig och schablonmässig att den aldrig går att ta på allvar för fem öre, men den är också snäll och välmenande, så den som inte kan hata ”Tre kronor” eller ”Skilda världar” kan heller inte hata denna. 2/5 4/10. 2017.

försökigen
<- 6 mördare har rymt.
-> 6 Years in Love.