Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

5 veckor i en ballong

5w

mini2star Five Weeks in a Balloon 1962 USA 101 min. färg/35mm/2.35:1. R: Irwin Allen. S: Red Buttons, Fabian, Barbara Eden, Cedric Hardwicke, Peter Lorre, Richard Haydn, BarBara Luna, Billy Gilbert, Herbert marshall, Reginald Owen, Henry Daniell, Mike Mazurki, Alan Caillou, Ben Astar, Raymond Bailey.

Slentrianmässig Irwin Allen-ifiering av Verne-romanen som presenterar ett pratigt, stelbent matinéäventyr – för dagens publik tämligen föråldrad, på alla sätt (en brunsminkad Lorre spelar den märkligt tyskbrytande araben ”Ahmed”), men också i grunden oinspirerad, med skådespelare som är lika stabila som på autopilot, eller direkt trötta. 2/5 5/10. 2016.

försökigen
<- 5 utan nåd.
-> 5xFavelas.