Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

48 Shades

mini25star 2006 AUSTRALIEN 96 min. färg/35mm/2.35:1. R: Daniel Lapaine. S: Richard Wilson, Robin McLeavy, Emma Lung, Nicholas Donaldson, Michael Booth, Victoria Thaine, Paul Bishop, Eleanor Logan, Cory Robinson, Nick Earls, Joshua Donnelly.

Sextonåring flyttar in hos sin (bara något äldre) moster och dennas rumskamrat, varpå han under sitt sista skolår möter kärleken (via dem, förstås) och måste gå igenom de sedvanliga coming of age-ritualerna man kan tänka sig. Konventionell ungdomsfilm, men fint berättad (byggd på en bok av Nick Earls) och med tillräckligt många lyckade inslag (inte minst ambitiöst skådespeleri) för att vara milt rekommenderbar och ett över medel-exempel på sin genre. 3/5 6/10. 2017.

försökigen
<- 47 Ronin (2013).
-> 48 timmar.