nattböcker

Nattmantlarnas sjok


Nattmantlarnas sjok av vällust och ånger
vrider sig över fälten där månen går då och då
och allt är stilla och allt är storm
mellan det som vissnar och det som gror