bild och video, dagböcker, film, kritik, nattböcker

Dödstango (embryo)

”A communications disrpution can mean only one thing…”


Människan är ett vi.
Världen betraktas i vi-form.
Och det är oerhört tragiskt att vi hamnat här.