film, Filmloggen

Mortal Kombat (2021)

 

Här har någon haft förhoppningen att mjölka Mortal Kombats ”mytologi” för at skapa en egen Marvel-serie. Oerhört tråkigt gjord; en nollställd story och genomgående torftig. Påminner mer om Power Rangers, trots ett par blodiga ”fatalities”.