Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Immanuel Kant om till exempel Ryssland eller varför inte USA

Om en grannstat uppstiger till en stormakt av förskräckande kraft (potentia tremenda) kan man då antaga, att den också vill underkuva andra stater eftersom den har förmågan till det? Ger detta de mindre starka staterna rätt att förena sig och angripa den större makten även om någon kränkning inte föreligger? – Om en stat öppet lät deklarera att den svarade ja på dessa frågor, skulle den snabbt och säkert framkalla den olycka, som den vill undvika. / Ty den större makten skulle förekomma de mindre och vad deras allianssträvanden beträffat skulle dessa visa sig vara ett mycket svagt försvarsmedel gentemot en makt som vet att göra bruka av divide-et-impera-principen. Denna ”statsklokhetens” grundsats visar sig omintetgöra det egna målet, när den görs offentlig. Den är således felaktig.

Immanuel Kant, Om den eviga freden (1795).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *