Gissa filmen

Gissa filmen#3

gess

Välkommen hem, vem?

Gissa i kommentarsfältet eller på Facebook.

Tidigare svar har varit The Dark KnightMulholland Drive och The Ring.