Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Equinox

mini2star 1970 USA 80 min. färg/16mm, 35mm/1.37:1. R: Jack Woods. S: Edward Connell, Barbara Hewitt, Frank Bonner, Robin Christopher, Jack Woods, James Phillips, Fritz Leiber Jr, Patrick Burke, Jim Duron.

Arketypisk B/monster/Drive In-skräckfilm om fyra ungdomar som av någon anledning är ute och åker på föga befolkade stäppmarker. De stannar för en picknick och blir övertagna av demoner när de läser ur en mysko gammal bok – givetvis finns ett och annat udda monster med i intrigen någonstans också. Tekniskt sett lite mer välgjord och självmedveten än verkligt usla filmer av den här typen – typ Eegah – men inte mycket mer än en typisk film av sitt slag. OBS: Värd att se för fans av Sam Raimis Evil Dead då denna har en del extremt slående likheter. 2/5 5/10. 2012.


<- Equals.
-> Equus.

försökigen