Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Dr. Jekyll och Mr. Hyde (1941)

mini25star Dr. Jekyll and Mr. Hyde. 1941 USA 113 min. sv/35mm/1.37:1. R: Victor Fleming. S: Spencer Tracy, Ingrid Bergman, Lana Turner, Donald Crisp, Ian Hunter, Barton MacLane, C. Aubrey Smith, Peter Godfrey, Sara Allgood, Frederick Worlock, William Tannen, Frances Robinson, Denis Green, Billy Bevan, Forrester Harvey.

Tracy är tapper i MGM:s klassiska men ganska tama filmversion av Robert Louis Stevensons berättelse om forskaren som vill utplåna ”människans onda sida” men istället drabbas av alter-egot Mr. Hyde som lever loppan i skydd av natten. Utmärkt scenografi, fina specialeffekter och bra skådespelare men adaptionen är ganska konservativ och filmen är överlag för lång, särskilt då berättelsens subversiva inslag är nedtonade till förmån för en slags präktig, kristen censur. Filmen har dock sina stunder och Bergman är drabbande (i sin Hollywood-debut) i rollen som den olycksaliga lågstatuskvinnan som drabbas av Hydes tyranni. 3/5 6/10. 2000, 2019.


<- Dr. Jekyll och Mr. Hyde (1931).
-> Dr. Jekylls 2 ansikten.

försökigen