Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Dr. Jekyll och Mr. Hyde (1920)

mini25star Dr. Jekyll and Mr. Hyde. 1920 USA 82 min. sv/35mm/1.33:1. Stumfilm. R: John S. Robertson. S: John Barrymore, Brandon Hurst, Martha Mansfield, Charles Lane, Cecil Clovelly, Nita Naldi.

Funktionell tidig filmatisering av Robert Louis Stevensons sedan dess otalet gånger filmade och omstuvade  roman om utilitaristisk forskare som frestas till att mixtra med personlighetsförändrande kemikalier och därmed skapa alter-egot Mr. Hyde som i hans ställe sprider skräck och allmän vedervärdighet på gatorna. Barrymore gör en av sina mest klassiska roller, och han är synnerligen obehaglig som Mr Hyde, men bortsett från den snygga, gotiska scenografin är filmen ganska stelt och färglöst berättad. Det ska dock sägas att de flesta kopior av den här (public domain-)filmen är rätt dåliga och i behov av såväl restoration som nytt ackompanjemang. 3/5 6/10. 2013.


<- Driver.
-> Dr. Jekyll och Mr. Hyde (1931).

försökigen