Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Djungelmorden

mini4star Le mort en ce jardin. 1956 FRANKRIKE/MEXIKO 104 min. färg/35mm/1.37:1. R: Luis Buñuel. S: Simone Signoret, Charles Vanel, Georges Marchal, Michel Piccoli, Tito Junco, Raúl Ramírez, Luis Aceves Castañeda, Jorge Martínes de Hoyos, Alberto Pedret, Marc Lambert, Stefani, Michèle Girardon.

Ordentligt underskattad och fortfarande förbisedd Buñuelfilm om en grupp symboliska figurer – en surmulen antihjälte, en dövstum oskuldsfull flicka, hennes gamle pappa, en präst och en ”dålig” kvinna – som måste fly in i djungeln på väg mot Brasilien när en revolt utbryter i den lilla guldgruvarbyn de råkar befinna sig på. En skenbar äventyrsfilm som därför ofta avfärdas som en mindre karaktäristisk och otypisk Buñuel-film – men under ytan och mellan lagren är detta en drömsk och uppenbart symbolisk historia som går att läsa både som en vision av individens förtvivlan under förtryck och som en pseudobiblisk fabel om pånyttfödelse. Fint skådespeleri och många stunder av rå, själslig pregnans. Riktigt rutten svensk titel, dock – den engelska titeln är Death in the Garden och originaltiteln, efter Luis Alcorizas berättelse, översätts ”Döden i den här trädgården”. 5/5 9/10. 2019.


<- Djungel-George.
-> Djupet (1977).

försökigen