Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Das Boot

mini35star 1981 VÄSTTYSKLAND 149 min. färg/35mm/1.85:1. R: Wolfgang Petersen. S: Jürgen Prochnow, Herbert Gronemeyer, Klaus Wennermann, Hubertus Bengsch, Martin Semmelrogge, Bernd Tauber, Erwin Leder, Martin May.

Spännande och obönhörligt realistisk skildring av en tysk ubåt som under andra världskriget rycker ut i uppdrag över Atlanten. Mannarna börjar som unga, krigshungriga och exalterade men vistelsen under vatten blir en mardrömsupplevelse genom en serie nervpirrande scenarion. En fruktansvärt intensiv och tät film med en nästan dokumentär kvalitet; gestaltningen är fullkomligt trovärdig, Prochnow är perfekt som den hårda kaptenen och även om ett pacifistiskt budskap döljer sig mellan raderna är detta främst en manisk krigsfilm som tar en in i ubåten vare sig man vill eller inte. Baserad på en löst självbiografisk roman av Lothar-Günter Buchheim; även sammanställd som en miniserie på sex timmar. 1997 kom en effektiv Director’s Cut på 209 min. som förbättrade ljud och bild avsevärt, samtidigt som den gav fler detaljer åt karaktärerna. Ytterligare en specialversion finns på 293 min. Vilken version man än ser förtjänar en stor bild, bra ljud och hängivelse.  En internationell succé som banade väg både för Prochnow och regissören Petersen. Hette Ubåten på bio i Sverige. 4/5 8/10. 2001. 2020.


<- Darling Companion.
-> Das Spielzeug von Paris.

försökigen