Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Dante’s Peak

mini2star 1997 USA 108 min. färg/35mm/2.35:1. R: Roger Donaldson. S: Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Renee Smith, Jeremy Foley, Elizabeth Hoffman.

En hyfsat spännande 90-talskatastroffilm där Brosnan försöker varna människorna i en liten småstad om att en vulkan ska få ett utbrott och ödelägga staden. Som vanligt lyssnar ingen förrän det är för sent. Brosnan och Hamilton är bra, men katastrofen småputtrar i välkända spår. 2/5 4/10. 1998, 2003.


<- Dantes inferno.
-> Daredevil.

försökigen