Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Confessions

mini25star Kokuhaku. 2010 JAPAN 106 min. färg/16mm, HDCAM, DI 2K/1.85:1. R: Tetsuya Nakashima. S: Takako Matsu, Yoshino Kimura, Masaki Okada, Yukito Nishii, Kaoro Fujiwara, Ai Hashimoto, Horifumi Arai, Makiya Yamaguchi, Ikuyo Kuroda, Mana Ashida, Soichiro Suzuki, Kinuo Yamada, Hiroko Nimoiya, Tsutomu Takahashi, Yûta Kanai.

Psykologisk thriller som börjar med att en lärarinnan Matsune inför sin stökiga klass börjar prata trots att ingen lyssnar, varpå det långsamt visar sig att några av klassmedlemmarna dödat lärarinnans dotter – det visar sig snart att hon är ute efter en intrikat hämnd, som går ut på att utnyttja elevernas olika psykologiska svagheter för att gadda ihop sig mot de skyldiga, vilket på så sätt (teoretiskt sett) gör att det inte blir kollektiv bestraffning; andra halvan av filmen består av en rad tillbakablickar (”bekännelser”) från de olika eleverna. En intressant, subversiv och snygg film som obrytt attackerar nerven som finns i maktrelationer mellan unga och vuxna (och japansk hederskultur)… åtminstone till en början. Det blir dock snart klart att den vill alldeles för mycket, den vet inte hur den ska berätta något utan att förklara ihjäl eller övertyga oss via ett bombardemang av av effekter, och ju längre den pågår desto mer närmar den sig en sörja av melodramatiskt trams. Filmen är genomgående snygg, om än på ett ofta fånigt sätt, och för snajdig för att underkänna… men det blir en väldigt lång och tom omväg mot en uppenbar slutsats. 3/5 6/10. 2017.


<- Confession of Murder.
-> Congo.

försökigen