Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Audrey Rose

mini2star 1977 USA 113 min. färg/35mm/1.85:1. R: Robert Wise. S: Marsha Mason, Anthony Hopkins, John Beck, Susan Swift, Norman Lloyd, John Hillerman, Robert Walden, Philip Sterling, Ivy Jones, Stephen Pearlman, Aly Wassil, Mary Jackson, Richard Lawson, Tony Brande, Elizabeth Farley.

Trög variant av Exorcisten där en relativt ung och tämligen tapper Hopkins spelar man som förlorat hustru och dotter i en bilolycka – nu är han övertygad om att den lilla dottern till paret Mason och Beck egentligen är hans döda dotter reinkarnerad. En seriöst utformad film som tas på största allvar av alla inblandade – alla överskattar dock materialet grovt, och i slutändan blir det inte mer än en mycket pretentiös och utdragen melodram. 2/5 5/10. 2018.

<- Audition.
-> Augustas lilla felsteg.

försökigen