Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Anderssonskans Kalle (1950)

mini2star 1950 SVERIGE 87 min. sv/35mm/1.37:1. R: Rolf Husberg. S: Peter Blitz, Kai Gullmar, Harriet Andersson, Mona Geijer-Falkner, Rut Holm, Bellan Roos, Hanny Schedin, Lars Ekborg, Henrik Schildt, Artur Rolén, Torsten Lilliecrona, Carl-Gustaf Lindstedt, Percy Brandt.

Fjärde långfilmen om Anderssonskans Kalle, i vilken anstaltsnovisen terroriserar gamla tanter och sätter käppen i hjulet för såväl tjuvfiskare som juveltjuvar. Emil Norlanders proletärberättelse har här anpassats för folkhemmet och har en snällare Astrid Lindgren-liknande ton (förmodligen för att regissören Husberg gjort Mästerdetektiven Blomkvist) och mycket socialistisk moralism, även om saker som slentrianmässig barnaga knappast gör filmen modern. Överlag inte så pjåkig dock, för att vara vad det är. 2/5 4/10. 2018.


<- Anders als die Andern.
-> Anderssonskans Kalle (1972).

försökigen