Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

15 Amore

mini3star 1998 AUSTRALIEN 92 min. färg/35mm/1.85:1. R: Maurice Murphy. S: Lisa Hensley, Steve Bastoni, Domenic Galati, Tara Jakszewicz, Gertraud Ingeborg, Rhiana Griffith, Joel Pieterse, Nicholas Bryant, Michael Harrop, Garth Russell, Barry O’Connor, Peter Hayes, Genevieve Clay-Smith, Bill Hunter (röst).

Ojämn men märkligt engagerande film om en familj som bor på en herrgård i den australiensiska landsbygden under andra världskriget – under samma tak har de italienska krigsfångar och judiska flyktingar, diverse romantiska, melodramatiska och sensuella spänningar pågår och det väntas på att fadern ute i krig ska återvända; alternativt att idyllen ska rasa. Där de flesta andra världskriget-filmer präglas av ideologiskt allvar är denna soldränkta sak till största delen en feel-good, emellanåt rätt ostig, med lite rostiga dialoger och en forcerad personregi. Ändå är filmen säker på vad för typ av film den vill vara, och den är så behaglig och välvillig att det går att beundra. 3/5 6/10. 2017.

försökigen
<- 14 timmar.
-> 15: The Movie.