Vår tids musik

mini25star Notre musique. 2004 FRANKRIKE/SCHWEIZ 80 min. färg/35mm/1.37:1. R: Jean-Luc Godard. S: Nade Dieu, Jean-Luc Godard, Sarah Adler, Rony Kramer, Simon Eine, Jean-Christophe Bouvet, George Aguilar, Ferlyn Brass, Leticia Gutiérrez, Aline Schulmann.

Oväntat lågmäld och konkret sentida Godardfilm om synd och frälsning och möjligheten till ett liv bortom moralen. Indelad i tre ”riken”, helvete, skärseld och himmelrike, och filmen utspelar sig huvudsakligen i den andra delen (den första och sista fungerar som prolog och epilog). Den utspelar sig på en bokmässa i Sarajevo och fokuserar på en ung akademiker (Dieu) som skriver på ett arbete där hon vill ”hitta en plats där försoning är möjlig”, samtidigt som verkliga författare (och Godard själv) figurerar i olika sekvenser. Egentligen en av Godards märkligaste filmer, nästan givmild i jämförelse föregångaren, den uppgivna och bitska Leve kärleken; här använder han biblisk tematik, nästan helt utan ironi. Filmen har starka stunder och är märkligt behaglig att se på, men helheten är lite småskalig och skissartad med tanke på de stora frågorna filmen behandlar. 3/5 6/10. 2006, 2019.

försökigen