Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

Träskoträdet

L’albero degli zoccoli. 1978 ITALIEN 186 min. färg/35mm/1.37:1. R: Ermanno Olmi. S: Luigi Ornaghi, Francesca Moriggi, Omar Brignoli, Antonio Ferrari, Teresa Brescianini, Giuseppe Brignoli, Carlo Rota, Pasqualina Brolis, Massimo Fratus, Francesca Villa, Maria Grazia Caroli, Battista Trevaini, Giuseppina Langalelli, Lorenzo Pedroni, Felice Cervi, Pierangelo Bertoli, Brunella Migliaccio, Giacomo Cavalleri, Lorenza Frigeni, Lucia Pezzoli, Franco Pilenga, Guglielmo Badoni, Laura Lecatelli, Carmelo Silva, Mario Brignoli, Emilio Pedroni, Vittorio Capelli, Francesca Bassurini, Lina Ricci.

Oefterhärmlig skildring av en bondefamilj i norra Italien under sekelskiftet. Utspelar sig under ett år och har inte mycket till konventionell intrig. Det är främst iscensättningen av bondelivet som är kärnan i filmen – så övertygande, både visuellt, genom regin, i berättarstilen och som övergripande konstnärlig idé, att filmen transcenderar sin egen ”fiktion”; politiska och filosofiska kontexter existerar implicit, trots en hundraprocentigt avståndstagande berättarstil, och detsamma gäller för världens inneboende intriger och berättelser, som efterhand uppdagas genom en totalt långsiktig och naturalistisk princip; resultatet blir fiktion med dokumentär funktion, därmed film som i ett vidare begrepp finner en typ av konstnärlig ”sanning” genom sitt medium. Bondelivet skildras med komplett autencitet, så känsliga varnas. En värdig guldpalmsvinnare när det begav sig. 2017, 2023.