Topaz

mini25star 1969 USA 143 min. färg/35mm/1.85:1. R: Alfred Hitchcock. S: Frederick Stafford, Dany Robin, John Vernon, Karin Dor, Michel Piccoli, Philippe Noiret, Claude Jade, Michel Subor, Per-Axel Arosenius, Roscoe Lee Browne, John Forsythe, Edmon Ryan, Sonja Kolthoff, Tina Hedström, John Van Dreelen.

Långsam och pratig sentida Hitchcock, en kalla kriget-thriller om franska, eleganta spionen Stafford som för amerikanarna måste infiltrera Kuba för att få information om deras samarbete med Ryssland. Utvecklingarna skapar nya problem eftersom ny information om en rysk läcka i Frankrike visar sig existera. Med undantag för en del typiska Hitchcockeffekter i det visuella är detta en klar avstickare i Hitchcocks resumé, utan några adrenalinhöjande medel. Samuel Taylors intelligenta manus är tematiskt subtilt och väver in många olika aspekter som tyvärr inte får växa ut i den något strama, ofokuserade handlingen. Allting är kompetent, men ingenting är väl sensationellt underhållande och det som till slut saknas är en ordentlig historia att berätta. Två alternativa slut spelades in efter en kollektiv sågning från en testpublik, varav åtminstone ett (innefattandes en duell mellan Stafford och Noiret) är överlägset det i den slutgiltiga versionen. 3/5 6/10. 2007.

försökigen