Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

The Squaw Man (1914)

1914 USA 74 min. sv/35mm/1.33:1. Stumfilm. R: Cecil B. DeMille, Oscar Apfel. S: Dustin Farnum, Monroe Salisbury, Winifred Kingston, Red Wing, Mrs. A.W. Filson, Haidee Fuller, Foster Knox, Richard L’Estrange, Jack Ellis, Raymond Hatton, Hal Roach, Fernando Gálvez.

Den första långfilmen som spelades in på plats i Hollywood. Det historiska värdet är emellertid det enda intressanta med filmen – en trög historia om en militärkapten som får ett nytt liv med indiankvinna. Skrattretande intrig, ofta primitiv och ibland direkt obegriplig. De bästa filmerna 19142014, 2023.