Fredrik Fyhr

Tidvisa rapporter och osorterade telegram

The American Nightmare

2000 USA/STORBRITANNIEN 73 min. färg, sv/DV/1.85:1. R: Adam Simon.

Engagerande, om än lite godtycklig dokumentär om New Hollywood-vågen av skräckfilmer på 70- och 80-talet. Tesen är att dessa filmer var ett svar på 60-talets död och generell pessimism i och med Watergate, Vietnam etc. Ett utmärkt sätt för skeptiker att förstå skräckgenren och när alla legender närvarar – John Carpenter, Wes Craven, Romero, Tobe Hooper, David Cronenberg, Tom Savini, John Landis etc – blir också filmen ett bra historiskt dokument. 2017, 2024.